කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

කිතු දන පුබුදු ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2016
පෙරමග සූදානම

යාච්ඤාවට අත්වැලක් සැප්තැම්බර් 2016

Rev. Fr. Oscar Aberathneමා අවට සිදුවන දේවල පරිණාමනය සහ සුව වීම සඳහා මා ආයුධයක් බවට පත්වීම සිදුවන්නේ, මා පරස්පරයක් වූ කුරුසියේ අභිරහසට සහභාගි වීම තුළය. එසේ කළ හැකි වනුයේ පරස්පරයක් වූ මාගේ ජීවිතයේ පාපිෂ්ඨ බව සහ අනුග‍්‍රහයෙන් පිරිපුන් බව අතර අවංකව පෙනී සිටීමෙනි.

ජේසුස් වහන්සේ තුළ විරුද්ධතාවයන් සබැඳි වන ආකාරය මම දකිමි. වඩා නිවැරදිව කිවහොත් අබ්බා පියාණන් වහන්සේගේ අභිප‍්‍රාය ඉටුකිරීමට මාව ආයුධයක් බවට පත්වන්නේ කුරුස ගසේ එල්ලී සිටින ජේසුස් කි‍්‍රස්තුන් වහන්සේ තුළය.

ජේසුස් කි‍්‍රස්තුන් වහන්සේ එය ඉටුකළ සේක; ජය ගත් සේක! ඔවුන් වහන්සේ සමඟ ඔවුන් වහන්සේගේ ජය පෙරහැරට එකතු වන මෙන් අපට ආරාධනා කරන සේක.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org