කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

යාච්ඤාවට අත්වැලක් නොවැම්බර් 2015

Rev. Fr. Oscar Aberathneසමිඳාණන් වහන්සේගේ මහිමය කෙබඳුද? කි‍්‍රස්තුන් වහන්සේගේ මහිමය කෙබඳුද? එය පේ‍්‍රමයේ උල්පතින් පානය කිරීමේ ප‍්‍රතිපලයකි. එය පේ‍්‍රමයේ පූර්ණත්වය ප‍්‍රකාශයට පත්වීමකි. එසේ වන්නේ, මැණිකක් ආලෝකයෙන් නැහැවුණු විට ඉන් විහිදෙන විවිධ වර්ණවලින් යුත් ඉතාමත් අලංකාර වූ අසංඛ්‍ය කිරණ ආකාරයෙනි. මාගේ විශේෂ අවධානයට ලක් විය හැකි ඉන් එක් කිරණයක් නම්, තමන් පේ‍්‍රම කරන තැනැත්තා අතින් තුවාල කරනු ලැබීමට පවා ඉඩ දීමේ ලක්ෂණයයි.

පේ‍්‍රමය නිසා ජේසු සමිඳාණන් වහන්සේ තුවාල කරනු ලබන්නට ද සතුටින් ඉඩ දුන් සේක.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org