කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

යාච්ඤාවට අත්වැලක් සැප්තැම්බර් 2018

Rev. Fr. Oscar Aberathne"දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධභාවය හා මිනිසා අතර තිබෙනුයේ පාපය නමැති අති විශාල අගාධයකි."

පේ‍්‍රමයට - දෙවියන් වහන්සේගේ පේ‍්‍රමයට - එනම්, ශුද්ධවු පේ‍්‍රමයට පමණක්, භයානක වූ පාපය සහ දෙවියන් වහන්සේගේ අලංකාරයත් අති මහත් පවිත‍්‍රතාවයත් අතර පවතින අති විශාල පරතරය යා කළ හැකි පාලමක් විය හැක. දෙවියන් වහන්සේ එය ඉටු කරති. තම ඒකජාතක පුතණුවන්ගේ මාංශගත වීම තුළ එය යථාර්ථයක් බවට පත්වේ.

පාපිෂ්ඨයන්ගේ දුබලකමට පේ‍්‍රම කරන අභිරහස්මක දෙවියන් වහන්සේ අබිමුව පෙනී සිටිමි. එය මාංශගත වන පේ‍්‍රමයක් ම ය. දෙවියන් වහන්සේ මිනිසාගේ ස්වභාවය අඩංගු සමූලික දුබලකම වන මරණය පිළිගන්නවා පමණකුත් නොව, එය වැළඳ ගන්නාවූ තැනැන් වහන්සේ ම වන සේක.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org