කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

කිතු දන පුබුදු ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2016
පෙරමග සූදානම

යාච්ඤාවට අත්වැලක් පෙබරවාරි 2017

Rev. Fr. Oscar Aberathneනිරතුරුවම ද, සැම තැනම ද යථාර්ථයක් වන ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේගේ වැඩසිටීමට අවදි වී සිටින කෙනෙකුට දිය හැකි උතුම් ම වූ ප‍්‍රතිචාරය නම්, ඒ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ තුළින් අබ්බා පියාණන් වහන්සේගේ ශී‍්‍ර වචනයාණන් වන ජේසුස් වහන්සේට සවන් දීමයි.

ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේගේ වැඩ සිටීමට අවදියෙන් සිටින බව විමසා බලා දැන ගැනීමට ඇති එක් මාර්ගයක් නම්, විවිධ දේ වලට, සිද්ධීන් වලට සවන් දීමේදී ඒවා ජේසු කි‍්‍රස්තුන් වහන්සේ තුළින් අබ්බා පියාණන් වහන්සේව හමුවීමේ සක‍්‍රමේන්තු බවට පත්කර ගැනීමට මා අත්දකින පහසුකම ය.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org