කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව
පෙරමඟ ප්‍රශංසා ප්‍රදීපය 2015
ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2015
පෙරමග සූදානම
පෙරමග සූදානම      
01. සමිඳුනී ඔබවහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තුව තබමු. සවන්දෙන්නන
02. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයය. සවන්දෙන්නන
03. සමිඳුනී අපටත් අත්දකින්නට ඇත්නම් ආබ්‍රහම් තුමන්ට මෙන් ඔබ අචල ප්‍රේමයෙන් බිඳක්. සවන්දෙන්නන
04. සමිඳුනි, අපටත් ඇත්නම් පුරාණයේ දේව ජනතාව අත්දුටු ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් බිඳක්! සවන්දෙන්නන
05. සමිඳුනි, අපට ඇත්නම් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ තුළින් අනාවරණය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් බිඳක් සවන්දෙන්නන
06. සමිඳුනි, අපට ඇත්නම් පුද්ගලයා සහ සිද්ධීන් තුළින් දේශය පිළිබඳව අනාවරණය වන දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් බිඳක් සවන්දෙන්නන
07. සමිඳුනි, අපට ඇත්නම් යාච්ඤාව තුළ අනාවරණය වන දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් බිඳක් සවන්දෙන්නන
08. සමිඳුනි, අපට ඇත්නම් ඔබ වහන්සේගේ ශුධ, භායානක, අබිරහස්මක ප්‍රේමයෙන් බිඳක් සවන්දෙන්නන
09. ශුධාත්මයාණෙනි, අප සිත් පුරවන්නට ඇත්නම් ඔබ ප්‍රේමයෙන් සවන්දෙන්නන

යාච්ඤාවට අත්වැලක් මැයි 2015

Rev. Fr. Oscar Aberathne

"සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබ සමඟ ය." ඔවුන් වහන්සේ භාග්‍යවන්ත අම්මා සමඟ ය. සමිඳාණන් වහන්සේ අප සමඟත්, අපි ඔවුන් වහන්සේ සමඟත් වන්නෙමු.

සමිඳාණන් වහන්සේ සමඟ සිටීම පමණක් නොව, අන් කවරෙකු හෝ සමඟ සිටීම විවිධ මට්ටම්වලින් සිදුවිය හැකිය. භාග්‍යවන්ත අම්මා සමිඳාණන් වහන්සේ සමඟ සිටි අතර, ඔවුන් වහන්සේ ද ඕතුමිය සමඟ සිටි සේක. මව් කුසයේ සිටි කාලයේදී ද, බිළිඳු සහ ළමා කාලයේදී ද ඕතොමෝ ජේසු සමිඳාණන් සමඟ සමීපව සිටියා ය. මේ සමීප භාවයේ ප්‍රමාණය, කාලය දිනෙන් දින ගෙවී යත්ම ගැඹුරු වන්නට ඇත.

කුරුසිය දක්වා භාග්‍යවන්ත අම්මා ගිය ගමනට මම ද සහභාගි වෙමි. එය විටෙකදී එතුමිය සමඟ සහෘදතාවයේ ගැඹුරට ම යන ගමනෙකි. තවත් විටෙකදී, එය සැනසිල්ලට පත්වීමෙන් ද, උණුසුම් හැඟීම් සහ උතුරා යන ප්‍රේමයේ ප්‍රකාශනවලින් ද තොරවූ අත්දැකිමකි! යාච්ඤාව සහ ඒකත්වය පමණක් නොව ධ්‍යානපරභාවයේ ද විශිෂ්ඨ මොහොතකි.

භාග්‍යවන්ත අම්මේ, ඔබ ද, ඔබ සමඟ කුරුස පාමුල සිටිය ඔබගේ කිට්ටුවන්තයින් ද ආශිර්වාද ලද්දෝය.


පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org