කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව
චතාරික භාවනාව දින 40
දිනය      
29/03/2015 40. දිනය සවන්දෙන්නන
28/03/2015 39. දිනය සවන්දෙන්නන
27/03/2015 38. දිනය සවන්දෙන්නන
26/03/2015 37. දිනය සවන්දෙන්නන
25/03/2015 36. දිනය සවන්දෙන්නන
24/03/2015 35. දිනය සවන්දෙන්නන
23/03/2015 34. දිනය සවන්දෙන්නන
22/03/2015 33. දිනය සවන්දෙන්නන
21/03/2015 32. දිනය සවන්දෙන්නන
20/03/2015 31. දිනය සවන්දෙන්නන
19/03/2015 30. දිනය සවන්දෙන්නන
18/03/2015 29. දිනය සවන්දෙන්නන
17/03/2015 28. දිනය සවන්දෙන්නන
16/03/2015 27. දිනය සවන්දෙන්නන
15/03/2015 26. දිනය සවන්දෙන්නන
14/03/2015 25. දිනය සවන්දෙන්නන
13/03/2015 24. දිනය සවන්දෙන්නන
12/03/2015 23. දිනය සවන්දෙන්නන
11/03/2015 22. දිනය සවන්දෙන්නන
10/03/2015 21. දිනය සවන්දෙන්නන
09/03/2015 20. දිනය සවන්දෙන්නන
08/03/2015 19. දිනය සවන්දෙන්නන
07/03/2015 18. දිනය සවන්දෙන්නන
06/03/2015 17. දිනය සවන්දෙන්නන
05/03/2015 16. දිනය සවන්දෙන්නන
04/03/2015 15. දිනය සවන්දෙන්නන
03/03/2015 14. දිනය සවන්දෙන්නන
02/03/2015 13. දිනය සවන්දෙන්නන
01/03/2015 12. දිනය සවන්දෙන්නන
28/02/2015 11. දිනය සවන්දෙන්නන
27/02/2015 10. දිනය සවන්දෙන්නන
26/02/2015 09. දිනය සවන්දෙන්නන
25/02/2015 08. දිනය සවන්දෙන්නන
24/02/2015 07. දිනය සවන්දෙන්නන
23/02/2015 06. දිනය සවන්දෙන්නන
22/02/2015 05. දිනය සවන්දෙන්නන
21/02/2015 04. දිනය සවන්දෙන්නන
20/02/2015 03. දිනය. සවන්දෙන්නන
19/02/2015 02. දිනය සවන්දෙන්නන
18/02/2015 01. දිනය - ස්වර්ගයේ වැඩසිටින අපගේ පියාණනී . සවන්දෙන්නන

යාච්ඤාවට අත්වැලක් අප්‍රේල් 2015

Rev. Fr. Oscar Aberathneඅතීතය, අතීතයේ සහ ඊයේ සිදුවූ දුබලකම, පාපය ගැන සිතෙන විට, කෙතරම් පාපෝච්චරණය කළත් නිදහසක් නැතිවා සේය.

අපි ගැළවීම ගැන කතා කරන්නෙමු. එහෙත් සැම විටම තුවාල ලැබූ, තුවාල කරනු ලැබූ අත්දැකීමක් අපි පසු කරන්නෙමු.

මා ලැබූ බලගතුම අත්දැකීම, මිල කළ නොහැකි අත්දැකීම කි්‍රස්තුන් වහන්සේගේ "ගැළවීම" ය. එය මා කොතෙක් අයිති කරගෙනද? එය එසේ නම්, අතීතය, පාපය, තුවාල කිසි දෙයක් නැත. ගැළවීම එතරම් බලගතු අත්දැකීමකි; එය ස්වර්ග රාජ්‍යයේ අත්දැකීමකි.

මේ මොහොතේ මා ගැළවීම ලබා ඇත. කිසි දෙයක් නැත; අතීතය, පව් කිසිත් නැත. මොන නිදහසක්ද! මොන ශුභාරංචියක්ද! මේ තරම් බලගතු, විශාල අත්දැකීම මා ප්‍රයෝජනයට ගන්නවාද?

ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ගැළවීම එතරම් ප්‍රබලය.

ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මාව ගළවා අවසන්ය.


පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org