කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

කිතු දන පුබුදු ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2016
පෙරමග සූදානම

යාච්ඤාවට අත්වැලක් දෙසැම්බර් 2016

Rev. Fr. Oscar Aberathne“මම ජීවත් වෙමි. එහෙත් දැන් මා නොව, මා තුළ කි‍්‍රස්තුන් වහන්සේ ජීවත් වෙති.”
නොහොත්,
“මම ජීවත් වන ජීවිතය මට අයිති නැත; කි‍්‍රස්තුන් වහන්සේ මා තුළ ජීවත් වෙති.”

මාංශගත වූ දෙවියන් වහන්සේ - ජේසුස් කි‍්‍රස්තුන් වහන්සේ, මගේ මාංශයත් අන්‍යයන්ගේ මාශයත් සමඟ ඒකත්වයක්ව සිටිති.
ඔවුන් වහන්සේ මා තුළ මරණයට පත් වන සේක.
ඔවුන් වහන්සේ මා තුළ උත්ථාන වන සේක.
ඔවුන් වහන්සේ නැවත නැවත අප වෙත වඩින සේක.

ඔවුන් වහන්සේගේ මාංශගත වීම නිරතුරුව ම සිදුවෙමින් පවතින්නාක් සේම, මරණය සහ උත්ථානය ද නැවත නැවත පැමිණීම ද එසේම සිදුවෙමින් පවතී. අන්තිම පැමිණීම සහතිකව ම සිදුවීමට නියමිතය. එය සිදුවන දිනය, වෙලාව අපි නොදනිමු. මගේ ‘අවදිවීම’ දෙවියන් වහන්සේගේ පුදුමාකාර පේ‍්‍රමය පිළිබඳ අනාවරණය කෙරෙහි යොමු කරන්නට, පියවර ගන්නට මට බලය ලැබේවා!

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org