කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

පෙරමග ප්‍රශංසා ප්‍රදීපය

ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2017යාච්ඤාවට අත්වැලක් ජූලි 2017

Rev. Fr. Oscar Aberathneජේසු සමිඳාණන්ගේ ශුද්ධාත්ම ආලේපය ඉතා හොඳින් කි‍්‍රයාත්මක වන්නේ ඔවුන් වහන්සේ අබ්බා තාත්තාගේ කැමැත්තට අනුකූල වීම නිසාය.

පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ජේසු සමිඳාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ පැවැත්මේ හරයත්, එහි අවසාන අරමුණත් විය. මෙය ‘පුත‍්‍රභාවයේ’ සම්පිණ්ඩනයයි. මට හැකි වනුයේ මෙතරම් වටිනා වරදානයකට සහ දීමනාවකට ස්තූති කියන්නට පමණි.

"ශුද්ධාත්මයාණෙනි! මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටුවෙන විට ඊට ආමෙන් කියන්නට මා මෙහෙයවුව මැනව. එනමුත් එය ද ප‍්‍රමාණවත් නොවේ. දිනපතා, සැම මොහොතකදී ම, මේ දැන් ඔවුන් වහන්සේගේ කැමැත්තට අවදි වීමට මා මෙහෙයවුව මැනව."

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org