යාච්ඤාවට අත්වැලක් අගෝස්තු 2014

Rev. Fr. Oscar Aberathne"භාග්‍යවන්ත අම්මා තමන් පිළිසිඳුන මොහොතේදී සමිඳාණන් වහන්සේගෙන් ආශීර්වාදයන් ලැබූ අතර, තම ගැළවුම්කරුවාණන් වූ දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාබරිත ප්‍රේමය ද භුක්ති වින්ඳාය."

භාග්‍යවන්ත අම්මා ලබා ගැනීමේ ප්‍රතිමුර්තියයි. දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධභාවයට සහභාගි වීමේ වරප්‍රසාදය එතුමිය බහුලව ලබා ඇත. ඕ තොමෝ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ වූ ජේසුස් වහන්සේ හැරුණු විට සදාචාරාත්මක පරිපූර්ණත්වයේ දීමනාවත්, දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධභාවයේ දීමනාවත් ලබා ගන්නාවූ එකම එක තැනැත්තිය වන්නීය.

භාග්‍යවන්ත අම්මේ, ඔබ තුමිය ලැබුවා සේ සහ ලබන්නා සේ ලබන්නටත්, දුන්නා සේ දෙන්නටත් මට උපකාර කළ මැනව!

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org