කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

යාච්ඤාවට අත්වැලක් නොවැම්බර් 2018

Rev. Fr. Oscar Aberathneජේසු සමිඳාණන් වහන්සේ යාච්ඤාවේ මිනිසෙකි. ඔවුන් වහන්සේ ජීවත් වුනේ, හැසිරුණේ, පැවතුනේ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ තුළය. ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ තුළ ජීවත් වීම යනු යාච්ඤා කිරීමයි. ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ මා තුළ, මා සමඟ වැඩසිටින බවට අවදියෙන් ජීවත් වීම නිරන්තරයෙන් යාච්ඤා කිරීමයි.

ඔවුන් වහන්සේගේ යාච්ඤාවේ ජීවිතය නමැති දීමනාව ලබා ගැනීමට ආරාධනාවක් අපට ඇත. ඔවුන් වහන්සේගේ යාච්ඤාව මගේ යාච්ඤාවයි. එම දීමනාව අගය කරන අතර, එය භාවිතයට ගැනීම අවශ්‍ය මෙන්ම වැදගත් ද වේ. ඔවුන් වහන්සේ මෙන් මමත් යාච්ඤා කළ යුත්තෙමි. අබ්බා පියාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ඔවුන් වහන්සේ දක්වන යාච්ඤාවේ ආකල්පයෙන් ම අප ද සමීපව ඔවුන් වහන්සේ අනුව යා යුතු වෙමු.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

ශ්‍රී ප‍්‍රශංසාරාම යාච්ඤාංගනයේ වේදිකාව ප‍්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ඔබගේ සහය ලබා ගැනීම

අප පුබුදු සංඝයක් ලෙස එක්රැස්ව කළ යාච්ඤා මෙහෙයක් තුළ ලද මගපෙන්වීමක ප‍්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, අපගේ පුබුදු වාර්ෂික මංගල්‍යය වන ශූද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය පවත්වනු ලබන ශ්‍රී ප‍්‍රශංසාරාම යාච්ඤාංගනයේ වේදිකාව ප‍්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු බවට ආලෝකයේ වචනයක් ලදිමු.

එම වේදිකාව දැනටම ඉතාමත් අබලන් පිවිසීමට නුසුදුසු තත්ත්වයෙන් පවතින හෙයින් කඩිනමින් පිළිසකර කළ යුතු තත්ත්්වයක පවතින මුත් පිළිසකර කරනු වෙනුවට එය බිඳ දමා කලක් පවතින සේ අලූතින්ම වේදිකාව ගොඩනැඟීම සුදුසු බව අප හට පෙනී ගොස් ඇත.

සම්පූර්ණ ලිපිය මෙතැනින් බාගතකරගන්න...

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org