කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

යාච්ඤාවට අත්වැලක් පෙබරවාරි 2016

Rev. Fr. Oscar Aberathneශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ සැම තැන, සැම විට වැඩසිටීමේ යථාර්ථයට අවදි වූ තැනැත්තෙකුගේ පළමු ප‍්‍රතිචාරය වන්නේ, අබ්බා පියාණන් වහන්සේගේ වචනය වන ජේසු සමිඳාණන් වහන්සේට ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ තුළ සවන් දීමයි.

ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේගේ වැඩ සිටීමට මා අවදිද, නැද්ද යන්න විමසා තහවුරු කරගත හැක්කේ මා මුහුණ පාන සියලූ දේවලට ද, සිද්ධීන්වලට ද අවදියෙන් සවන් දෙමින්, ඒවා සියල්ල ජේසු සමිඳාණන් වහන්සේ තුළ අබ්බා පියාණන් වහන්සේව හමුවීමේ සක‍්‍රමේන්තු ලෙස සැලකීමට අනුග‍්‍රහයක් ලැබීමෙනි.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org