කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

පෙරමග ප්‍රශංසා ප්‍රදීපය

ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2017යාච්ඤාවට අත්වැලක් මැයි 2017

Rev. Fr. Oscar Aberathne”ලෝකයේ ජීවිතය උදෙසා දෙවියන් වහන්සේගේ ඉරණමට සහභාගි වීම” යනු අපගේ කැඳවීමයි. කුරුසියේ පාමුල සිටීම යනු එහි ආරම්භයයි. ”සමිඳාණන්ගේ රුධීරයේ ස්නාපන ලැබීම” යනු ශුද්ධාත්ම ස්නාපනය ලැබීම පූර්ණත්වයට පත්වීමයි. එය හුදෙක් උත්ථානය ජීවත් කරලීම මිස, අකි‍්‍රයව ජීවත් වීමට කැඳවීමක් නොවේ. එනම්, නව මැවිල්ල නමැති එම උත්ථානයේ ජීවිතය, ලෝකයේ ජීවිතය සඳහා බෙදා ගැනීමයි. එය හුදෙක් මරණයට සහභාගි වීමකි. මරණයෙන් ජීවිතයට එතෙර වීම තුළ ලෝකයට ජීවිතය ලබා දීම සඳහා මරණයට තම ජීවිතය සහභාගි කරවීම දෙවියන් වහන්සේගේ ”ඉරණම” ලෙස සඳහන් කළ හැකිය.

එම නිසා ජේසු සමිඳාණන් අනුව යාම මට ”මාව ගළවා ගැනීමකට” සීමා කළ නොහැක. තවද එය, ”නව සමාජයක්” නිර්මාණය කිරීමකට ද සීමා කළ නොහැක. එය ඊට වඩා පුළුල්ය. තවද එය, ආධ්‍යාත්මිකව ප‍්‍රභූ පංතියක් හෝ අති විශේෂ කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කිරීමක් ද නොව, එය ශුද්ධාත්ම බලයෙන් පේ‍්‍රමයේ අභිරහසත්, පාපයේ අභිරහසත් දරාගෙන ජීවිත ගමන යන සියලූ දෙනාට ඇතුළත් විය හැකි සංඝයක් බිහි කිරීමකි; මොහොතින් මොහොත, පැයෙන් පැය දිනපතා මනුෂ්‍යයාගේ මරණය සහ උත්ථානය නමැති අභිරහස දරාගෙන ඔවුන් වහන්සේ අනුව යාමකි. මොහොතේ ජීවිතය! මොන පුදුමාකාර කැඳවීමක්ද!

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org