කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

යාච්ඤාවට අත්වැලක් අගෝස්තු 2018

Rev. Fr. Oscar Aberathne"ආමෙන්" නමැති වචනය මගේ ජීවිතයට වැඩි වැඩියෙන් අර්ථවත් වෙමින් පවතියි. මනුෂ්‍ය මට්ටමින් බලන විට විටෙක එය වේදනාත්මක අත්දැකීමකි. පී‍්‍රතියෙන් සපිරි "ආලේලූයියා" යන්න එසේම පවතියි. අන්‍යරූප විලාශ වීම යනු "ආලේලූයියා" යන්න පුපුරා යමින් ප‍්‍රකාශ වීමකි. කල්වාරිය සහ තාබෝර් එකම කාසියේ දෙපැත්තයි. කල්වාරිය විසින් තාබෝර් කන්ද උසුලාගෙන යන්නේ නම්, තාබෝර් කන්ද කල්වාරිය උසුලාගෙන යා යුතු වේ.

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org