කියවීමට අදාළ කවරය මත click කරන්න

බාගත කිරීමට අවැසි ලිපිය මත click කරන්න. සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව

පෙරමග ප්‍රශංසා ප්‍රදීපය

ශුද්ධාත්ම ආගමන මංගල මහෝත්සවය 2017යාච්ඤාවට අත්වැලක් සැප්තැම්බර් 2017

Rev. Fr. Oscar Aberathneආත්මයාණන් වහන්සේ ”අබ්බා තාත්තේ” කියා මොරහඬ දෙන ජේසුස් වහන්සේ සමඟ සිටීමට මා මෙහෙයවන සේක.

"ඔබ මාගේ පේ‍්‍රමවන්ත පුත‍්‍රයා ය. මම ඔබ සමඟයි; ඔබ මාගේ පේ‍්‍රමයයි" කියා අබ්බා තාත්තා කියන හඬට සවන් දෙමින්, ජේසුස් වහන්සේගේ සමීපයෙහි සිටීමට මා තුළ ඇති පිපාසය වැඩි වර්ධනය වෙමින් පවතියි.

පූර්ණව අවනත වීමට, මා තුළ උල්පතකින් මෙන් උනන දැඩි ආශාව මම හඳුනාගෙන ඇත්තෙමි.

මට නැති වෙන්නට ඇත්නම්; මමත්වයෙන් නිදහස් වී, මාගේ දැඩි ‘ස්ව කැමැත්තෙන්’ නිදහස් වී, මම මාගෙන් නිදහස් වීම මාගේ ප‍්‍රාර්ථනාවයි.

අබ්බා තාත්තේ! ඔබ වහන්සේ මාගේ හදවතේ තිබෙන දැඩි ආශාව දන්නා සේක. ඔබ වහන්සේ සඳහා ජීවත් වීමේ ඒ නිදහස;

ඒ නිදහසේ අනුග‍්‍රාහක වරම ඔබ මට නොදෙන සේක්ද?

පූජක සිරි ඔස්කා අබයරත්න පිය.

වැදගත් විද් වියමන් කීපයක්

මගේ පැය

දිනපතා සමිඳුන් මා වෙනුවෙන් වෙන්කළ පැය

ගීතිකා වලට සවන් දෙන්න

කැමති ඇල්බමය මත click කරන්න.

සමාජ ජාල තුල අප හමුවන්නසමිඳු වදන ලොවට බෙදන්නට හැකි සැම දේ ප්‍රයෝජනයට ගනිමු

අප අමතන්නකිතු දන පුබුදු මුලස්ථානය.

ලිපිනය: ශ්‍රී ප්‍රශංසාරාමය. වල්පොළ,
.රාගම, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන: +94 (011) 5 735270
ෆැක්ස්: +94 (011) 2 231490
විද්‍යුත් ලිපිනය:office@pubuduwa.org